دفتر: 05131807

پشتیبانی پرواز: 09150333309 - 09150333390

پشتیبانی رزرواسیون هتل: 09155038000

واحد فناوری اطلاعات: 05131807 داخلی 700

فکس: 05131807 داخلی 9

آدرس: مشهد- خیابان دانشگاه- نبش دانشگاه 14- ساختمان 240- طبقه 1+